“The elegance of royalty lies within the value and the beauty of itself which makes us worth it”

ขนาด
หนา 35x กว้าง 800x สูง 2000 mm. ( สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดตามความต้องการได้ )

คุณสมบัติ
ทำจาก ไม้อกาติส มีความทนทาน ดูแลรักษาง่าย เนื้อไม้ออกสีเหลืองอ่อน มีน้ำหนักเบาเนื้อไม้ละเอียด หลังจากอบแห้งแล้วรูปทรงคงรูป เหมาะสำหรับใช้ทำบานประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

สี
ตามรูปภาพ