ประตู ขายประตู ซื้อประตู ประตูในตำนาน Hybrid Door Jubilation
"The Strong scent of the wood which protects what is dear to you... Your Soul and Your Dreams"

ขนาด
ประตูบานเดี่ยว กว้าง 950 - 1200 mm. สูง 2050 -2300 mm.
ประตูบานคู่ กว้าง 1700-2300 mm. สูง 2050 -2300 mm.

คุณสมบัติ
ด้านหนึ่งเป็นเป็นอลูมิเนียมหล่อ อีกด้านเป็นไม้ ด้านอลูมิเนียมสามารถกันกระสุนได้ มีความคงทนแข็งแรง ลวดลายสวยงาม เหมาะสำหรับ ประตูทางเข้า ห้องโถง ห้องประชุม ห้องเซฟ

สี
ตามรูปภาพ