ประตู ขายประตู ซื้อประตู ประตูในตำนาน Hybrid Door Blooming
"I am waiting, not for a fast glance of you,But only for waitresses and So I can truly Bloom alone"

ขนาด
ประตูบานเดี่ยว 
ประตูบานคู่

คุณสมบัติ
ด้านหนึ่งเป็นเป็นอลูมิเนียมหล่อ อีกด้านเป็นไม้ ด้านอลูมิเนียมสามารถกันกระสุนได้ มีความคงทนแข็งแรง ลวดลายสวยงาม เหมาะสำหรับ ประตูทางเข้า ห้องโถง ห้องประชุม ห้องเซฟ

สี
ตามรูปภาพ