ประตู ขายประตู ซื้อประตู ประตูในตำนาน Hybrid Door CA-952 Golden Cloud เมฆา-วารี
Come into a golden age Art... Intelligence Creativity in perfect harmony...

ความเป็นมา
ความเป็นมงคลและนุ่มนวล ด้วยธาตุเย็นที่จะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข สบายกายสบายใจ การงาน การเงินและครอบครัวจะราบรื่นเหมือนสายน้ำจากวารี และการปลอบละโลมที่อ่อนโยนและนิ่มนวลจากเมฆา ประกอบกับสีทองซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่ง ร่ำรวยเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่อาศัยและผู้ที่พบเห็น กลายเป็นความยินดีสุขสมที่จะดำรงอยู่ตราบนานเท่านาน

เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดธาตุไม้ ธาตุดิน ธาตุโลหะและธาตุน้ำ ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะปลูก การผลิต อาชีพการเงิน การธนาคาร การบัญชี ขายสินค้า น้ำเป็นสัญลักษณ์ของดาวพุธ จึงเหมาะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธเพื่อส่งเสริมให้ดวงชะตาโดดเด่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ
ด้านหนึ่งเป็นเป็นอลูมิเนียมหล่อ อีกด้านเป็นไม้ ด้านอลูมิเนียมสามารถกันกระสุนได้ มีความคงทนแข็งแรง ลวดลายสวยงาม เหมาะสำหรับ ประตูทางเข้า ห้องโถง ห้องประชุม ห้องเซฟ

สี
ตามรูปภาพ