ประตูและหน้าต่างถือเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างในบ้านและนอกบ้าน และยังเป็นสัญญลักษณ์ในเรื่องทัศนคิของคนในครอบครัว ชาวจีนมีสำนวนโบราณว่า " ทัศนคติประตูหน้าต่าง(เหมินฮู่จือเจี้ยน) หมายความว่า "ทัศนคติของวงศ์ตระกูล" ไม่ว่าจะแป็นความเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ล้วนให้ความสำคัญต่อตำแหน่งการตั้งประตูกับหน้าต่างรวมถึงขนาดและจำนวนประตูกับหน้าต่างที่เหมาะสม อย่างเช่นการมีประตูหรือหน้าต่างมากเกินไปจะทำให้ลมปรารถนากระจายออกจากในบ้านมากเกินไป ส่งผลให้ครอบครัวเก็บเงินไม่อยู่ มีเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายหมด

ปัญหาเรื่องฮวงจุ้ยที่เกิดขึ้นกับประตูและหน้าต่าง ล้วนเกิดจากวิถีชีวิตยุคปัจจุบันซึ่งต่างกับยุคก่อน อย่างเช่นมีการออกแบบให้มีบานประตูเล็กในบานประตูใหญ่ หรือเป็นประตูที่เปิดออกด้านนอก ส่วนใหญ่ออกแบบเพื่ออรรถประโยชน์ใช้สอยปัจจุบัน เน้นความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน แต่การที่เรามุ่งแสวงหาความสะดวกสบายมากเกินไป ทำให้มองข้ามประเด็นสำคัญสำคัญทางฮวงจุ้ยซึ่งแฝงอยู่อย่างลึกซึ้ง อย่างเช่นความหมายของการตั้งประตูบ้าน จึงไม่แปลกที่สังคมยุคปัจจุบัน สามีภรรยามักจะผิดใจกันง่าย ๆ สมาชิกในครอบครัวขาดความรักใคร่ผูกพัน สื่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการละเว้นหลักประเพณีโบราณที่ดีงาม ขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะวิเคราะห์ลักษณะของประตูและหน้าต่างในมุมมองของหลักฮวงจุ้ยว่าดีร้ายอย่างไร หรือ มีเคล็ดลับอะไรบ้าง

อ้างอิง หนังสือ ชื่อ ฮวงจุ้ย บ้านพักอาศัย เสริมบารมี ลาภทรัพย์ บ้านร่มเย็นน่าอยู่ เขียนโดย อาจารย์อู๋จางอี๋ นักโหรศาสตร์ชื่อดังแห่งไต้หวัน แปลโดย คุณ กมล กฤปานันท์