ประตู WPC

วิธีดูแลรักษา บานประตู WPC

  1. กรณีบานประตูมีรอยเปื้อนหรือคราบสกปรก สามารถทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำสบู่
  2. หากยังไม่ได้ทำการติดตั้งบานประตู ไม่ควรแกะกระดาษบรรจุภัณฑ์ออก เพราะอาจโดนกระแทกจากการทำงานอื่นๆ
  3. ควรวางบานประตูและชุดวงกบไว้ในแนวราบกับพื้นเรียบ ไม่ควรพิงกับผนัง เพราะอาจเกิดความไม่สมดุลและเกิดการบิดเบี้ยว
  4. ไม่ควรวางบานประตูซ้อนทับกันเกิน 25 บาน เพราะบานประตู WPC มีน้ำหนักมาก

วิธีเก็บสีบานประตู WPC

  1. กรณีเกิดรอยเยอะ ต้องทำการขัดสีก่อน จากนั้นใช้วิธีพ่นสี และเคลือบด้วยโพลียูรีเทน
  2. กรณีเกิดรอยเพียงเล็กน้อย ทำการพ่นสีตามความเหมาะสม และเคลือบทับโพลียูรีเทน