ประตู ขายประตู ซื้อประตู ประตูในตำนาน Hybrid Door Wonder Land

ขนาด
ประตูบานเดี่ยว กว้าง 950-1200 mm. สูง 2050-2300 mm.
ประตูคู่เล็ก-ใหญ่ กว้าง 1150-1600 mm. – สูง 2050-2300 mm.
ประตูบานคู่ กว้าง 1700-2300 mm. สูง 2050 -2300 mm.

คุณสมบัติ
ด้านหนึ่งเป็นเป็นอลูมิเนียมหล่อ อีกด้านเป็นไม้ ด้านอลูมิเนียมสามารถกันกระสุนได้ มีความคงทนแข็งแรง ลวดลายสวยงาม เหมาะสำหรับ ประตูทางเข้า ห้องโถง ห้องประชุม ห้องเซฟ

สี
ตามรูปภาพ