ประตู ขายประตู ซื้อประตู ประตูในตำนาน Hybrid Door CA-ASA The King of Copper จักรพรรดิ
Copper Light for the strong willed and the masterminds. This door will hold all your secrets

คุณสมบัติ
ด้านหนึ่งเป็นเป็นอลูมิเนียมหล่อ อีกด้านเป็นไม้ ด้านอลูมิเนียมสามารถกันกระสุนได้ มีความคงทนแข็งแรง ลวดลายสวยงาม เหมาะสำหรับ ประตูทางเข้า ห้องโถง ห้องประชุม ห้องเซฟ

สี
ตามรูปภาพ