ประตู ขายประตู ซื้อประตู ประตูในตำนาน Hybrid Door  Classic Oak (Wood)
Product Detail

Door Type :
Real Wood Door (color finished/ Unpainted)

Standard size :
Width*Length*Height
35*800*2000 mm.
35*900*2000 mm.
Weight : About 35 Kg.

วงกบสำหรับประตู :
วงกบซึ่งทำจากไม้แดง